وقتی مسئولین مشگین شهر به خط می شوند (عکس)

وقتی مسئولین مشگین شهر به خط می شوند (عکس) به خط شدن مسئولین مشگین شهر برای استقبال از وزیر بهداشت و درمان برای مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید  

همه اخبار