رئیس اداره بهزیستی مشگین شهر:

۲۰۰۰ نفر معلول تحت پوشش بهزیستی مشگین‌شهر قرار دارند

به گزارش سبلان نیوز،علی احمدیان اظهار داشت: نزدیک به ۲۰۰۰ نفر معلول جسمی و ذهنی تحت پوشش اداره بهزیستی این شهر قرار دارد که حدود ۷۵۸ نفر از این معلولین تحت پوشش مستمری ماهانه و مابقی از خدمات غیر مستمر برخوردار هستند. وی تصریح کرد: معلولین از کمک هزینه... 

همه اخبار