غربالگری بهداشتی ۱۳۶ مدرسه در مشگین شهر به اتمام رسید

خیاونیوز: حسین قربانی شامگاه یکشنبه در جلسه جمع بندی و تشریح اهداف این طرح گفت: طرح غربال گری بهداشتی به صورت پایلوت در این شهرستان اجرا شد. وی افزود: در اجرای این طرح ۱۳۶ مرکز آموزشی دولتی و غیر دولتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفتند. مدیر... 

همه اخبار