در سایه بی لطفی مسئولان

وضعیت نامناسب مسکن مهر مشگین/تصاویر

خیاونیوز : بعد از گذشت ۸ سال از طرح مسکن مهر در شهرستان مشگین شهر، متاسفانه هنور نیمی از مسکن مهر این شهرستان تکمیل نشده و آن تعداد تکمیل شده نیز وضعیت مناسبی از لحاط زیبایی و فنی ندارند. در این تصویر مشاهده می کنید که اکثر سنگ های بکار رفته در نمای این... 

همه اخبار