تبیین ویژه برنامه های فرهنگی و هنری ایام الله دهه فجر در مشکین شهر

ویژه برنامه های فرهنگی و هنری مشکین شهر ، به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر اعلام شد. خیاونیوز: در نشستی که به منظور عملیاتی کردن برنامه های کمیته فرهنگی و هنری شهرستان مشکین شهر برگزار شد ،رستمی رئیس ارشاد مشکین شهر، داشتن دغدغه کار فرهنگی توسط... 

همه اخبار