عطایی بخشدار مرکزی:

شروع بزرگترین پروژه سرمایه گذاری دهیاری های استان در روستای موییل

خیاونیوز :شروع عملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری دهیاری های استان در روستای موییل . مسعود عطایی بخشدار مرکزی در آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت مجتمع گردشگری تفریحی ٬آبدرمانی  روستای توریستی و هدف گردشگری موییل با اعتباری بالغ بر ۱/۵میلیاردتومان... 

همه اخبار