بخشدار ارشق

پرونده تصرف اراضی ملی در روستای رحیم‌بیگلو در دادگاه تشکیل شد

به گزارش خیاونیوز ،ظاهر نوری بخشدار ارشق، در خصوص موضوع زمین خواری اخیر در منطقه ارشق، گفت: موضوع منتشره در مطبوعات مربوط به خانه سازی غیر قانونی در اراضی منابع طبیعی روستای رحیم بیگلو و در مساحت ۲۵۰ متری بوده که از ۲۴ مرداد امسال پرونده این تخلفات... 

همه اخبار