یونس اسدی

آنهایی که روی ظریف بتن می ریختند،ما به کمک مردم روی این جریان فکری بتن خواهیم ریخت!

نوسازی خانه های مسکونی شهر زلزله زده ی ورزقان به گزارش خیاو نیوز به نقل از کانال تلگرامی یونس اسدی ، نماینده شهرستان مشگین شهر در تازه ترین نطق خود گفته است: مردم فهیم و آگاه مشکین همیشه در انتخابات از متوسط کشوری بیشتر به اصلاحات رای داده اند و این مایه... 

همه اخبار