“با شما” شروع به کار کرد

“با شما” از آن جهت ایجاد شد که همه مخاطبان عزیز خیاو نیوز مطالب های خود را برای ما ارسال کنند. همه شما عزیزان می توانید تمامی مطالب خود،در زمینه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،و …. را برای ما ارسال کنید. خبرنگار خیاو نیوز باشید:«خیاو نیوز» مطالب اختصاصی... 

همه اخبار