رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشکین شهر :

۱۵۰ هزار نفر در مشکین شهر برگه سهام عدالت دریافت کرده اند /برگزاری انتخابات هیئت مدیره

خیاونیوز : رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مشکین شهر از برگزاری انتخابات مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی سهام عدالت مشکین شهر خبرداد باکری فر رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی مشکین شهر در گفتگو با ایلقار نیوز تصریح کرد : پس از انتشار آگهی انتخابات... 

همه اخبار