سرلیست 32 نفره اخراجی ها از نهاد ریاست جمهوری "اکبر نیکزاد" بود

نیکزاد: چه تضمینی وجود دارد که در پایان دولت، ۲۵۰۰ نفر را آقایان از دوستان، نزدیکان و فرزندان خود استخدام نکنند؟!

خیاونیور: نشریه چشم انداز اردبیل در جدیدترین شماره خود با عنوان «استاندار سرلیست ۳۲ نفره اخراجی‌ها!» نوشت: رسانه های کشور در روزهای اخیر اعلام کردند که برخی مدیران نهاد ریاست جمهوری در اقدامی کم سابقه و با اهداف سیاسی، لیستی ۳۲ نفره از نیروهای دولت... 

همه اخبار