تداوم بارش سنگین برف در مشگین شهر/(تصویری)

به گزارش خیاو نیوز ارتفاع برف که بارش آن از ۲۴ ساعت قبل آغاز شده در سپیده دم شنبه در سطح گذرگاههای مشگین شهر به لحاظ همراهی با کولاک از۵۰ تا ۶۰ سانتی متر متغیر است،همچنین حجم برف در ارتفاعات شهرستان به بیش از یک متر رسیده است. حجم انبوه برف و یخبندان شدید... 

همه اخبار