یادداشتی از سردبیر/

دیگر امیدی به تدبیر دولت نیست

خیاونیوز/یادداشت سردبیر: نان به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی در سبد کالای خانوار جای دارد،که افزایش یکباره و ۳۰ درصدی نرخ نان تاثیر بسزایی در زندگی روزمره اقشار کم در آمد و سرپرستان این خانوار خواهد داشت. طبق مصوبه دولت ، نان ۳۰ درصد گران شده است. در... 

همه اخبار