مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل:

مشگین شهر ظرفیت‌های عظیمی در پرورش و تربیت نیروهای فرهیخته و نخبه دارد

خیاو نیوز:یاور وحدتی‌پور عصر امروز در مراسم افتتاح مجتمع آموزشی سمیه مشگین‌شهر اظهار داشت: با بهره‌برداری از این فضاهای آموزشی سرانه فضای آموزشی و تربیتی در استان به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد که این امر بسیار ارزنده است. وی با بیان اینکه سال آینده... 

همه اخبار