دکتر فرزاد جهانبین:

نیازمند تعریف جامع از اصول هستیم

به گزارش خیاو نیوز به نقل از سایت شخصی فرزاد جهانبین، در روز پنجشنبه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ توفیقی شد که در جمع جمعی از اصولگرایان شهرستان مشکین شهر عرایضی را درباره مفهوم اصولگرایی داشته باشم.گزارشی از عرایض مطرح شده در این جلسه محترم که تعدادی از خانواده... 

همه اخبار