صفر جعفرزاده:

به اصول معتقد و به اصلاحات پایبندم

خیاونیوز: صفر جعفرزاده در وبلاگ خود نوشت:به اصول معتقد و به اصلاحات پایبندم وی نوشت: کسی که در یک نظام یا یک کشور زندگی می کند و به قانون اساسی ان رای مثبت داده است باید خود را  مقید به اجرای قانون دانسته و به حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی دیگران احترام بگذارد... 

همه اخبار