قاتل دکتر پیرزاده به قصاص محکوم شد

به گزارش خیاو نیوز به نقل از میزان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از صدور حکم پرونده قاتل پزشک اردبیلی خبر داد و گفت: پساز بررسی دقیق این پرونده حکم بر قصاص قاتل صادر شد.  ناصر عتباتی با اعلام خبر صدور حکم پرونده قاتل پزشک اردبیلی اظهار کرد:... 

همه اخبار