یونس اسدی:

بانک ها به فکر اشتغال نیستند

خیاو نیوز: یونس اسدی روز شنبه در جلسه شورای اشتغال این شهرستان افزود: به رغم انتخاب بخش ارشق شهرستان مشگین شهر به عنوان پایلوت اشتغال زایی در استان و شناسایی و آموزش حدود یک هزار بیکار در این منطقه تاکنون ریالی از طریق بانک های عامل برای ایجاد اشتغال... 

همه اخبار