شهردار مشگین شهر در گفتگوی تفصیلی با خیاو نیوز مطرح کرد:

در صورت اعتماد شورای جدید شهر را زیبا تر از این خواهیم کرد / در انتخابات شورا رسما از کسی حمایت نخواهم کرد

مشگین شهر-خیاونیوز: شهردار مشگین شهر،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خیاو نیوز گفت: در سال ۹۱ توانستیم حدود ۳۰ هزار تن آسفالت از کارخانه شهرداری تولید و در سطح شهر پخش کنیم،همچنین علاوه بر این مقدار ۶ هزار تن آسفالت نیز از سایر کارخانه جات خریداری کردیم... 

همه اخبار