قارا بالتا بوی آتیر!

خیاو:   گولور آمما دوداغیندان گولوش آغلار گؤیه ریر گولور آمما دوداغیندان گولوش آغلار گؤیه ریر آغلاییر آمما بنؤوشه دولو باغلار گؤیه ریر سوسور آمما باخیشیندان بایاتی دامجیلاییر سوسور آمما بوغازیندان بوغاناغلار گؤیه ریر سینه سینده یارالاردان دره... 

همه اخبار