ارزیابی تحمل مردم با افزایش نرخ نان

در طول یک هفته گذشته شاهد افزایش قیمت نان و برخی از اقلام و کاهش نرخ نان بودیم که موجب اعتراض خیل کثیری از مردم شده بود. بالغ بر یک هفته از اعلام نرخ جدید آرد و نان در شهرستان مشگین شهر سپری شده است که در طول این مدت اعتراضات زیادی از طرف مردم، ائمه جمعه... 

همه اخبار