وقتی یک راننده آژانس، فرشته نجات عقاب می شود:

جدال نابرابر عقاب طلایی با سگ‌ها در مشکین شهر

خیاونیوز: یک شهروند دوست دار محیط زیست به سختی توانست عقابی کمیاب را از چنگال سگ های روستایی در مشگین شهر نجات داده و تحویل اداره حفاظ محیط زیست دهد. این قطعه عقاب که از نوع گونه کمیاب و نادر عقاب طلایی می باشد در کنار جاده روستایی در مشگین شهر فرود آمده... 

همه اخبار