سخنان استاندار اردبیل پس از اظهار نظر نماینده پارس آباد و بیله سوار:

پارس آباد و بیله سوار را از زنجیره منطقه آزاد دور نمی کنیم و آنها نیز می توانند مانند سایر شهرهای استان از مزایای منطقه آزاد بهره مند شوند

خیاونیوز: استاندار اردبیل گفت: منطقه مستقل آزاد تجاری، گردشگری و صنعتی برای استان اردبیل برای تمامی اهالی استان اردبیل مفید و موثر خواهد بود و قطعاً از سال آینده با تصویب مجلس عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. مجید خدابخش در جلسه شورای اداری شهرستان پارس‌آباد... 

همه اخبار