احمد یوسفیان

تأخیر در تأیید صلاحیت سرپرستان دانشگاه ها ربطی به صلاحیت آنان ندارد

خیاو نیوز:احمد یوسفیان دارانی، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، در واکنش به انتشار مطلبی در برخی نشریات مبنی بر اینکه چرا صلاحیت رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تائید نمی شود، گفت : انتصاب سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با حکم رسمی وزیر... 

همه اخبار