در صورت تصویب هئیت دولت:

روستای آلنی زادگاه آیت الله مشگینی به شهر ارتقا می یابد

مشگین شهر-خیاونیوز: اکبر نیکزاد ظهر سه شنبه در بازدید از طرح های اجرایی روستای آلنی در مشگین شهر اضافه کرد: پرونده این روستا مبنی بر ارتقای آن به شهر تقدیم هیئت دولت شده که امیدواریم هرچه زود تر به تصویب برسد. وی افزود: این  روستا به لحاظ اینکه زادگاه حضرت... 

همه اخبار