با دفن خیر مشگین شهری/ آرامستان جدید شهر مشگین شهر افتتاح شد

خیاو نیوز: به گزارش خبرنگار ایرنا ، مرحوم رضازاده این زمین را که ۴۱ هزار متر مربع و بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال ارزش دارد در سال ۱۳۸۶ جهت ایجاد آرامستان عمومی وقف و وصیت کرده بود . مرحوم رضازاده عصر جمعه در سن ۸۹ سالگی دارفانی را وداع کرد و طبق وصیتش به عنوان... 

همه اخبار