هر چند در آن روز خبرنگاران این شهرستان با تهیه کلیپ و خبر و انتشار تصاویر بصورت حرفه ای از انتشار این شایعه جلوگیری کردند ولی بازتاب همین شایعه تا به امروز هم باقی مانده است.

استاندار اردبیل هم چندی پیش در نشست خبری در مورد پل معلق و ویژگی‌های آن به شوخی یکی از جوانان در تلگرام اشاره کرد که این جوان از پاره شدن پل معلق خبر داده بود که این خبر اسباب نگرانی همه را فراهم کرده که در نتیجه متوجه شدیم این جوان در شبکه اجتماعی دست به شوخی زده است.