کد خبر: 20674 | تاریخ انتشار: شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | بدون نظر |   |

اصلاح طلبان و برخی فرصت طلبان

نکته: هرچند که در عرصه فضای سیاسی واجتماعی کشور ما واژه اصلاح طلبی مترادف با نوعی از گفتمان حزبی وامیال گروهای خاص ودر تقابل با اندیشه های
bakh
اصولگرایان شناخته شده وبه یکی از نمادها وآرمهای حزبی تبدیل گشته ،اما بایددرنظر داشت که تفکر اصلاح طلبی ،مسیر وآرمانی تاریخی در پروسه تحولات اجتماعی بوده وهمیشه خواهد بود،واز آنرو که بر اساس دانش اجتماعی و نیز تجربه های غیر قا بل انکار تحولات تاریخی (برمبنای تز وسنتز )هر اندیشه مستقر بر دیروز درتضادودر تقابل با افکار جدید عمل خواهد کرد وبه سخنی دیگر هر طبقه ی انقلابی (بر فرض تئوری های سوسیالیستی وتفکرمارکس )در فرداهای خود تبدیل به ضد انقلاب میگردد،بنا به این فرض در درون هر ساختار سیاسی ودر پی هر طبقه ودر درون هر اندیشه انسانی نطفه های اصلاح طلبی ودر خواست اصلاحات نیز تکوین خواهد یافت،واین حکمی قطعی برای تمامی تمدنهای بشری بوده وخواهد بود وما ناگزیر از قبول تغیرات در همه ی جهات و صد البته در نگرشهای سیاسی وحقوق شهروندی وحتی در سبک و سیاق زندگانی روز مره خود هستیم .پس از این رو اصلاح طلبی امری است بدیهی وهمگانی واز باید های رشدو ترقی جوامع انسانی که نباید گروهی خاص در صدد بلوکه وقبضه نمودن این فرایند طبیعی وتاریخی به نام جریانی و گروهی بصورت مطلق برآیند.

هر جامعه بالنده وترقی خواه که در مسیر پیشرفت وخرد گرایی گام بر می دارد وبرای شکوفایی ودمکراتیزه نمودن خودبه تلاش ومبارزه مبادرت می ورزد بی شک نیازمند ، اندیشه وتفکرات جدید در دامان اندیشمندان ومتفکرین اصلاح طلب ودر بطن خود جامعه می باشد.

باید دانست وقبول کرد که : اصلاح امور اجتماعی وهنجارهای مرتبط با آن در تمامی جوانب طولی وعرضی امری است درون جوش و این مهم هیچگاه با دستورات آیین نامه ای وبه دست دولت واز بالا به پایین صورت نخواهد پذیرفت !وبخصوص که اگر این شرایط،در حالتی بحرانی ودر بدنه بروکراسی وزوایای پنهان مدیریت اجرایی دولتها به حد غیر قابل تحمل اقشار اجتماعی رسیده باشد !اصلاح کالبد دولتها امری است بسیار دشوار که انجام آن فقط وفقط می تواند از طریق مجلس وانهم مجلسی کاملا قوی ،سالم ،مردمی واصلاح طلب واقعی صورت گیرد ،همان امر بدیهی ونا گزیری که مردم کشور ما بخوبی آنرا درک کرده ودر به انجام رساندن این مهم کمر همت بسته .اما در این بین و متاسفانه بر اساس سوابق تجربی وبر سیاق سالهای گذشته شاهد حضور برخی از چهره های فرصت طلبی خواهیم بود که نه بخاطر اهداف عالی انقلاب و نه بخاطر سربلندی واقتدار کشور که تنها با هدف سود جوییهای شخصی وگروهی وارد عرصه های سیاسی وانتخاباتی خواهند شد وچون بخوبی در یافته اند که مسیراصلاح طلبی خواست اکثریت جامعه وشرایط پیروزی این طیف فکری مهیا وکم رقیب خواهد بود ،بی شک با ردای این جبهه فکری وارد میدان افکار عمومی خواهند شد!که می بایست پیشگامان اصلاح طلب با هوشیاری وپرهیز از پیشنهاد ها و وسوسه های اهریمنی اینگونه از اشخاص وبا درک شرایط بحرانی حاکم بر وضعیت سخت ودشوار زندگانی آحاد اجتماعی ترفندهای ایشان را نقش بر آب سازند واز سویی دیگر بر خود افراد و گروه های اصلاح طلب فرض واجب است که از رقابتهای بی مورد وکشمکشهای ریاست طلبانه بجد پرهیز نمایند ومصالح عمومی وکلان کشوری را فدای خاستهای شخصی وگروهی ننمایند .!برای دست یابی به چنین مقصودی هیچ راهکاری مفیدتر از گردهم آییها وهمفکری در مجالس گفتمانی وانتخاب شایسته ترینها برای هدایت مسیر اصلاحات در سطح منطقه تا دست یابی به خرد دست جمعی وعبور از منیت ها وصرف نظر کردن از خواستهای شخصی اصولی ترین تاکتیک خواهد بود .

از طرفی چنین بنظر می رسد که :برخی از دوستان در اشتباهی محاسباتی وبا حضور در مجالسی که عنوان اصلاح طلبی را یدک می کشد و در کنار برخی از چهره های فرصت طلب وهزار رنگ اهداف واقعی ومنظر ترسیم شده از جانب ملت وشهر وندان واهالی را به فراموشی سپرده ودر دایره ی بی سرانجام زر وزور وریاست خواهان اسیر گشته وتنها به موقعیت های ریاستی وکرسیهای قدرت دل بسته وبدانها می اندیشند !این دوستان بهتر است که هرچه زودتر از این طیف جدا گشته وبی هیچ ادعایی به بطن جامعه باز گردند که بهترین میزان برای ارزشگذاری وانتخاب بهترینها از جانب مردم خواهد بود ونه در خانه های تجملی وبا تشریفات آنچنانی ..

ودست آخر : بهتر است که ریش سفیدان وپیشگامان مجمو عه ای اصلاح طلبان برای آمادگی تشکیلاتی ونیز انتخاباتی در پی نسل جوان واندیشمندان خلوت گزیده ی اصلاح طلب بر آیند چرا که این طیف اجتماعی بی هیچ چشمداشتی تنها برای مردم کشور وساختن ایرانی سربلند آماده ی هر نوع فداکاری بوده وهستند .

بختیار

هرگونه کپی برداری از خبرهای این سایت، تنها با ذکر نام خیاونیوز و کد خبر موردنظر مجاز است.
کد این خبر: 20674

0
کلمات کلیدی این خبر: ,

ارسال نظر

- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خیاونیوز در وب سایت منتشر خواهد شد. با توجه به تعداد زیاد نظرات، روند بررسی و تائید نظرات ممکن است مدتی به طول انجامد.
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شوند.
- نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


----------------------------------------------------------
همه اخبار