در جشن گلریزان/

خیرین مشگین شهری هزینه سفر حج خود را برای آزادی زندانیان معسر هدیه کردند

در جشن گلریزان تعدادی از اهالی خیر شهرستان مشگین شهر از جمله اسدالله نصیر نژاد و خانم ها شبنم نیکزاد و میترا محرم زاده هزینه سفر حج خود را برای آزادی زندانیان نیازمند و معسر هدیه کردند. به گزارش خیاونیوز، این خیرین  انگیزه اصلی خود از این کار خدا پسندانه... 

همه اخبار